EN ISO 1090-2:2018

EN ISO 1090-2:2018 dňa 30.4.2022 sme úspešne absolovali audit - vydanie osvedčenia pre zhotovenie oceľových konštrukcií v súlade s EN 1090-2:2018

EN ISO 1090-2:2018 dňa 30.4.2022 sme úspešne absolovali audit - vydanie osvedčenia pre zhotovenie oceľových konštrukcií v súlade s EN 1090-2:2018 ![SKM_C284e22051613340_0001.jpg](http://mpisk.sk/storage/app/uploads/public/628/237/6c9/6282376c9cfab941851057.jpg)

Máš záujem
o spoluprácu?

Máš záujem o spoluprácu ? tak klikni nižšie!